Terugblik: Vormen en verhalen in de openbare ruimte

woensdag 29 april 2009Krijn Christiaansen
is ontwerper in de publieke ruimte. Bij Onbegane Grond liet hij verschillende voorbeelden zien van de ontwerpen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. Volgens stadsontwikkelaar Hans Karssenberg (Stipo en Inspiring Cities ) zijn het prachtige voorbeelden van ontwerpen die ingaan op de spanning tussen de private en openbare ruimte.

In de ontwerpen die Krijn maakte voor een nieuwbouwwijk in Houten, zoals op de foto boven, wordt duidelijk dat de openbare ruimte voor iedereen belangrijk is, maar dat mensen tegelijkertijd hun eigen, individuele belang in die ruimte bevechten. Vaak staan deze belangen tegenover elkaar of sluiten ze elkaar uit. Volgens Karssenberg is het zelfs zo dat voor elk stukje openbare ruimte gevochten is.

Na een presentatie van Krijn, vervolgden we na een pauze de avond met een gesprek waarin al snel bleek dat de openbare ruimte moeilijk te definiëren valt. Beschouwen we alleen de fysieke ruimte een onderdeel van de publieke ruimte, of vindt er met nieuwe media zoals internet een verschuiving plaats naar een nieuwe, virtuele openbare ruimte?

Verder werd er gesproken over de openbare ruimte in Amsterdam, waar Hans Karssenberg met Stipo en Inspiring Cities betrokken is bij verschillende projecten. Uit de voorbeelden die hij geeft blijkt dat er meer en meer vanuit een integraal idee word nagedacht. Door verschillende disciplines, met ieder hun eigen gedachte en waarheid over de openbare ruimte, te verenigen en samen te laten werken wordt de zich steeds weer ontwikkelende stad vormgegeven.

28 april: Vormen en verhalen in de openbare ruimte

woensdag 15 april 2009Op deze avond staat het thema "Vormen en Verhalen in de Openbare ruimte" centraal. De openbare ruimte is van ons allemaal, maar vooral beleidsmakers, architecten, kunstenaars en ontwerpers bepalen hoe die ruimte eruit ziet. Hoe gebeurt dat eigenlijk?

Onbegane Grond gaat in gesprek met Hans Karssenberg (oprichter van o.a. Stipo en Inspiring Cities), deskundige op het gebied van stedelijke vernieuwing, en Krijn Christiaansen, conceptueel ontwerper, over onder meer de openbare ruimte in de stad en daarbuiten, en de rol van vrije vormgeving en creativiteit bij de inrichting daarvan. Krijn zal aan de hand van een aantal van zijn interessante ontwerpen laten zien en vertellen hoe hij te werk gaat.

Datum: dinsdag 28 april
Lokatie: Meneer de Wit - Projectruimte - Postjesweg 2, 1057 EA Amsterdam- Klik hier voor een routebeschrijving

Programma:

20:00 Aanvang

21:45 Borrel

Entree: 5 euro
Deur open vanaf 19:30

Stuur een mailtje naar onbeganegrond@gmail.com om een plekje te reserveren

Terugblik: Moderne mythen en legenden: de handen van Che Guevara

vrijdag 3 april 2009Op de zevende avond Onbegane Grond stond het thema Moderne mythen en legenden centraal. Twee bijzondere gasten, Eric Moormann en Peter de Kock, die van gedachten wisselden over dit thema gekoppeld aan delen van de documentaire "De Handen van Che Guevara". Tijdens het gesprek tussen de mythologiekenner, de documentairemaker en het publiek werd de grens tussen de waarheid en de mythe verkend.

De waarheid en de mythe bestaan, volgens Moormann, naast elkaar. In het geval van het verhaal van de verdwenen handen van Che loopt naar zijn idee de verifieerbare werkelijkheid van gebeurtenissen over in een schemergebied waarin feit en fictie niet meer goed van elkaar te onderscheiden zijn. Uiteindelijk gaat dit weer over in een verhaal dat in verschillende opzichten mythisch te noemen is. In het verhaal van de handen van Che zijn volgens de hoogleraar ook duidelijk mythische kenmerken te herkennen, zoals de verdwenen handen die -of ze nu wel of niet gevonden zijn- een relikwie-status lijken te hebben gekregen.

"De waarheid ligt verscholen in de verschillende interpretaties waaruit ze is opgebouwd." (Citaat toegeschreven aan Che Guevara)

Hoewel Peter de Kock vertelde dat hij in eerste instantie probeerde te reconstrueren wat er nu precies gebeurd was nadat de handen van het dode lichaam van Guevara werden gescheiden, liet hij gaandeweg de jaren dat hij bezig was met het project, het idee van het vaststellen van de waarheid los. Hij besefte dat in de verhalen die hij te horen kreeg de 'waarheid' zich in in allerlei gedaantes manifesteerde. Niet de waarheid werd het uitgangspunt van de film, maar de aanschakeling van getuigenissen en interpretaties waarin -zoals het citaat aan het begin van de film - de waarheid verscholen ligt. In die zin erkent hij dat het verhaal als zodanig een mythisch karakter heeft, ook al is hij er persoonlijk van overtuigd dat de handen in het bezit zijn van Fidel Castro.

Tijdens de avond werd langzaam uitgezoomd naar de achtergrond van het grensvlak tussen het verhaal en de mythe. Volgens Eric Moormann kan een mythe worden gezien als verklaringsmodel voor het niet verifieerbare. Bij de mythe gaat het niet meer om de waarheid, maar om de verklaring die mensen die bij "de geschiedenis in kwestie" betrokken zijn geweest aan het 'onverklaarbare' hebben gegeven. In die zin zou "het verhaal van de verdwenen handen goed passen in een 'nieuwe traditie' van moderne mythevorming. De levende mythe van de handen van Che Guevara.

De intrigerende beelden uit de documentaire en het gesprek dat ontstond tussen de gasten en het publiek leverden een spannende avond op waarop nog lang werd nageborreld in de kelder van de prachtige nieuwe lokatie Meneer de Wit.

DVD Bestellen

Wil je een DVD met de bijzondere documentaire "de Handen van Che Guevara" van Peter de Kock bestellen (kosten 20 euro) om hem eens helemaal te kunnen zien? Stuur dan een mailtje naar: anco(apestaartje)dehandenvancheguevara(punt)nl

Was je erbij en wil je laten weten wat je van de avond vond?
Laat dan hieronder een bericht achter.