Terugblik: Vormen en verhalen in de openbare ruimte

woensdag 29 april 2009Krijn Christiaansen
is ontwerper in de publieke ruimte. Bij Onbegane Grond liet hij verschillende voorbeelden zien van de ontwerpen die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt. Volgens stadsontwikkelaar Hans Karssenberg (Stipo en Inspiring Cities ) zijn het prachtige voorbeelden van ontwerpen die ingaan op de spanning tussen de private en openbare ruimte.

In de ontwerpen die Krijn maakte voor een nieuwbouwwijk in Houten, zoals op de foto boven, wordt duidelijk dat de openbare ruimte voor iedereen belangrijk is, maar dat mensen tegelijkertijd hun eigen, individuele belang in die ruimte bevechten. Vaak staan deze belangen tegenover elkaar of sluiten ze elkaar uit. Volgens Karssenberg is het zelfs zo dat voor elk stukje openbare ruimte gevochten is.

Na een presentatie van Krijn, vervolgden we na een pauze de avond met een gesprek waarin al snel bleek dat de openbare ruimte moeilijk te definiëren valt. Beschouwen we alleen de fysieke ruimte een onderdeel van de publieke ruimte, of vindt er met nieuwe media zoals internet een verschuiving plaats naar een nieuwe, virtuele openbare ruimte?

Verder werd er gesproken over de openbare ruimte in Amsterdam, waar Hans Karssenberg met Stipo en Inspiring Cities betrokken is bij verschillende projecten. Uit de voorbeelden die hij geeft blijkt dat er meer en meer vanuit een integraal idee word nagedacht. Door verschillende disciplines, met ieder hun eigen gedachte en waarheid over de openbare ruimte, te verenigen en samen te laten werken wordt de zich steeds weer ontwikkelende stad vormgegeven.

0 reacties:

Een reactie posten